Bedrijfsprofiel

Personeel UTS Van Hoek

Momenteel werken er ca. 18 mensen bij UTS Van Hoek. Al het verhuizend personeel is minimaal opgeleid als verhuizer en projectverhuizer. Een aantal personeelsleden zijn ook opgeleid als voorman verhuizer, voorman projectverhuizer, handyman of projectleider.

Tevens hebben alle medewerkers een diploma Basisveiligheid. Kortom, een ervaren, klantgericht en gemotiveerd verhuisteam dat elke dag klaarstaat om verhuisklanten zo goed mogelijk te helpen bij de verhuizing.

Wagenpark

UTS Van Hoek beschikt over een jong en modern wagenpark, bestaande uit 6 verhuiswagens variërend van 18 m³ tot 95 m³ en een aantal bestelwagens en servicewagens. Twee van de verhuiswagens zijn geschikt om verhuiscontainers te vervoeren.

Voor het verhuizen van of naar verdiepingen beschikt Van Hoek over een aantal elektrische verhuisliften in verschillende capaciteiten.

Materieel

Vooral op het gebied van kantoorverhuizingen wordt veel gebruik gemaakt van moderne hulpmiddelen om de snelheid en kwaliteit van verhuizen te verhogen en niet in de laatste plaats om de fysieke belasting te verminderen voor zowel verhuizer als verhuizende.

Ook wordt geïnvesteerd in duurzame middelen, zoals kunststoffen bakken en rolcontainers met een kartonnen interieur.

Company profile

Staff

Van Hoek Removals currently employs about 18 people. All the staff involved in removals are qualified removers and project removers. Some members of staff have also been trained as removal foreman, project removal foreman or project leader. All members of staff hold a Basic Safety Qualification.

Fleet

UTS Van Hoek has an up-to-date, modern fleet, consisting of 6 removal vans, varying from 18 m3 to 65 m3, and a number of smaller vans. Two of the removal vans are suitable for transporting removal containers. The company also has a number of electric lifts of different capacities for removals to or from upper floors.

Equipment

In terms of office removals in particular, we often use modern equipment to increase the speed and quality of the process, and also to reduce the physical strain for both remover and client. We also invest in sustainable materials, such as synthetic bins and roll containers with cardboard interiors.

For household removals, we not only use traditional removal boxes, but also packaging such as clothing boxes, computer boxes, picture boxes and special glass boxes, which are used to pack breakable crockery quickly and safely.

uts van hoek