Privacybeleid inzake persoonlijke gegevens op internet

UTS Van Hoek Groningen streeft naar geheimhouding van de persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden door onze klanten, waar ze ook wonen. Wij houden ons aan het principe dat klanten de vrije keus hebben dergelijke gegevens bekend te maken. Dit maakt het UTS Van Hoek Groningen mogelijk de gewenste informatie en diensten aan onze klanten te leveren en tegelijkertijd hun persoonlijke gegevens te beschermen. Met persoonlijke gegevens bedoelen we hier de informatie die geassocieerd kan worden met een specifieke natuurlijke of rechtspersoon, zoals onder andere namen van klanten, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, persoonlijke informatie over huisvesting, terwijl hij/zij ‘on line’ is en die direct verband houden met hem/haar.

Veel van onze bezoekers kiezen ervoor om persoonlijke gegevens aan UTS Van Hoek Groningen bekend te maken, in de overtuiging dat die informatie verantwoordelijk gebruikt zal worden. Daardoor kunnen ze door UTS Van Hoek Groningen bediend worden in hun vraag naar informatie.

In het onwaarschijnlijke geval dat UTS Van Hoek Groningen een gerechtelijk bevel krijgt of anderszins juridisch gedwongen wordt persoonlijke gegevens vrij te geven, zijn wij wettelijk verplicht hieraan te voldoen, zelfs als dit indruist tegen het privacybeleid van UTS Van Hoek Groningen.

Sommige van onze websites sturen een “cookie”, een bestandje met een samenvatting van uw persoonlijke gegevens, naar uw computer zodat u direct herkend wordt als u de betreffende site opnieuw bezoekt. Als u niet herkend wilt worden, stelt u uw internetbrowser zo in dat cookies van de harde schijf van uw computer gewist of geweerd worden of dat u een waarschuwing krijgt voordat een cookie opgeslagen wordt.

UTS Van Hoek Groningen getroost zich grote moeite om uw persoonlijke gegevens te beschermen met veilige servers. Het beleid van UTS Van Hoek Groningen is dat alle communicatie met personeel van servicediensten van UTS Van Hoek Groningen (bijvoorbeeld over klachtenafhandeling, productinformatieaanvragen) vertrouwelijk wordt behandeld door de medewerkers van UTS Van Hoek Groningen. De inhoud van dergelijke communicatie wordt binnen UTS Van Hoek Groningen alleen waar nodig verder verspreid, om de aanvragen te kunnen beantwoorden. UTS Van Hoek Groningen is al jaren een vertrouwde naam. De relatie van UTS Van Hoek Groningen met haar klanten is daarbij van het hoogste belang.