Berichten Currently viewing the tag: "project verhuizing"

Facility Management Gemeente Groningen – Dienst Sociale Zaken en Werk Vanwege organisatorische veranderingen diende aan de locatie Eendrachtskade ZZ en de Zaagmuldersweg een grote interne verhuizing plaats te vinden. De uitdaging hierbij was dat er weinig bewegingsruimte was om medewerkers tijdelijk te plaatsen om daarmee verhuisruimte te creëren; de locaties gingen van ‘vol’ naar ‘vol…(Read More)

Projectverhuizing school

Schoolverhuizing door UTS Van Hoek Christelijke Jenaplanschool De Kring, Openbare Basisschool De Coepel en peuterspeelzaal ’t Molenhofje in twee dagen naar nieuwe locatie verhuisd Op 16 en 17 februari 2011 zijn de CJS De Kring (100 leerlingen), OBS De Coepel (75 leerlingen) en peuterspeelzaal ’t Molenhofje verhuisd naar hun nieuwe locatie. Op 17 februari is…(Read More)

Verhuizing scholen ‘CBS Van Panhuys en OBS Centrumschool in één dag naar nieuwe locatie verhuisd’ Op 28 oktober 2010 zijn de CBS Van Panhuys en de OBS Centrumschool verhuisd naar hun nieuwe locatie aan De Knip in Leek. In het schoolverzamelgebouw ‘De Brede School Oostindie’ blijven beide scholen naast elkaar bestaan. De OBS Centrumschool telt…(Read More)