Bedrijfsverhuizing

Iedere bedrijfsverhuizing is uniek. UTS Van Hoek heeft dit door de jarenlange ervaring vaak ervaren. We gaan altijd voor een perfecte voorbereiding en een uiteindelijke verhuizing die vlekkeloos en soepel verloopt. Uw bedrijf ondervindt een minimale ‘downtime’ en uw medewerkers kunnen de werkzaamheden volgens de afgesproken planning weer hervatten.

EPV & Draaiboek

bedrijfsverhuizingUTS Van Hoek Groningen is officieel erkend als Erkende Projectverhuizer (EPV). Dit betekent dat er wordt gewerkt volgens vastgestelde normen, die geborgd zijn in het kwaliteitssysteem van de organisatie. Onderdeel van de EPV-erkenning is het opmaken en gebruiken van een draaiboek bedrijfsverhuizing bij ingewikkelde of complexe verhuizingen.

Verhuisplanning van bedrijfsverhuizing

Een bedrijfsverhuizing kan omvangrijk of complex zijn. Vaak zodanig dat een projectmatige aanpak de beste aanpak is. Daarom is het in de ‘verhuiswereld’ gebruikelijk om van projectverhuizing te spreken. Onder projecten worden verhuizingen van overheden of instellingen verstaan. In deze segmenten is vaak een projectmatige aanpak wenselijk.

Onderdeel van de projectmatige aanpak is het opstellen van een goede verhuisplanning die voor alle betrokkenen duidelijk is. Het afstemmen van afspraken met alle partijen bij een projectverhuizing is belangrijk om tot een goede uitvoering te komen.

Meer weten over verhuizen?

Onderstaand hebben wij een aantal relevante onderwerpen uitgelicht in de vorm van blogs, whitepapers en korte video’s. Erg handig in de voorbereiding op een aankomende verhuizing!